Szkolenia i pomoc techniczna dla użytkowników systemów bezpieczeństwa budynków.

Każdorazowo po wykonaniu instalacji systemu bezpieczeństwa (monitoringu, alarmu, kontroli dostępu etc.) przeprowadzamy szkolenie z zakresu obsługi, konfiguracji i kalibracji jego poszczególnych elementów (kamer, czujników, urządzeń zapisu itd.), aby korzystanie z wdrożonej instalacji było wygodne i skuteczne.

Postępujący rozwój technologii, elektroniki i informatyki wymusza na użytkownikach najnowszych urządzeń poznanie zasad działania i prawidłowej obsługi. Nie zawsze na podstawie krótkiej i bardzo często tłumaczonej z innych języków instrukcji obsługi sprzętu, przeciętny użytkownik jest w stanie samodzielnie wprowadzić wymagane ustawienia, odczytywać informacje z ekranów sterowników oraz prawidłowo eksploatować posiadany sprzęt.

Pomożemy Ci w obsłudze instalowanych systemów i urządzeń, dzięki czemu obsługa będzie wygodna i intuicyjna.

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie szkolone osoby opanowały podstawowy zakres wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń znajdujących się w ich domu lub biurze. Zawsze znajdujemy czas, aby po przeprowadzonym szkoleniu udzielić pomocy naszym klientom na wypadek napotkania trudności w korzystaniu z obsługiwanych urządzeń. W razie potrzeby przeprowadzimy kolejne szkolenia i instruktaże, które podniosą poziom znajomości obsługi wśród użytkowników naszych instalacji.

Podczas szkolenia poruszamy takie kwestie jak:

  • aktualizacja i obsługa oprogramowania
  • konfiguracja ustawień
  • nadawanie uprawnień użytkownikom
  • przeglądanie, kopiowania i edycja nagranych materiałów (systemy monitoringu)
  • kalibracja czujników systemów alarmowych
  • przetwarzania i eksport zarejestrowanych danych (systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy)
  • diagnostyka błędów
  • bezpieczeństwo pracy

Smart home – obsługa techniczna inteligentnego domu.

W przypadku systemów automatyki budynkowej, czyli tzw. inteligentnych budynków zakres szkolenia jest ustalany indywidualnie, bowiem wszystko zależy od klienta jak duży wpływ chce mieć na działanie systemu. W podstawowym zakresie szkolenia jest korzystanie z urządzeń mobilnych dedykowanych przez producenta aplikacji. W razie wyrażonej potrzeby zapewniamy także szkolenie z funkcji administracyjnych.

Zapewniamy kompleksową pomoc i obsługę techniczną dla instalowanych rozwiązań.

Bardzo ważne w czasie szkolenia są nie tylko treści związane z obsługą systemów znajdujących się w obiekcie. Wielką wagę przywiązujemy do nauczenia bezpiecznej obsługi i wyrobienia prawidłowych nawyków w czasie korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną. Pomimo zamontowania wymaganych zabezpieczeń musimy mieć pewność, że w czasie samodzielnej pracy z urządzeniami elektrycznymi będącymi pod napięciem nie dojdzie do nieszczęśliwych wypadków.

Szkolenia z obsługi systemu monitoringu, systemu alarmu oraz systemów kontroli dostępu.

Przykładamy dużą wartość do metodologii przeprowadzanych szkoleń. Dobieramy odpowiedni język komunikacji w zależności od uczestnika szkolenia, tak, aby jak najskuteczniej przekazać wiedzę z zakresu obsługi urządzeń.

Firma EL-Technika dba o użyteczność instalowanych systemów bezpieczeństwa, dlatego po zakończeniu instalacji zapewniamy szkolenia z zakresu użytkowania i obsługi zamontowanego systemu. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Umożliwia to poznanie przez użytkowników (mieszkańców lub pracowników) pełnej funkcjonalności i potencjału wdrożonego systemu bezpieczeństwa.

Na czym polega szkolenie i pomoc techniczna?

Przekazując mieszkańcom domu lub pracownikom firmy zamontowany przez nas system lub instalację, przeprowadzamy szkolenia w zakresie poprawnej obsługi zainstalowanego sprzętu. W zależności od potrzeb użytkowników i zamontowanych instalacji lub systemów prowadzimy szkolenia w sposób indywidualny lub grupowy (w zależności od wielkości szkolonego personelu) z wykorzystaniem uruchomionych urządzeń.

W zakresie podstawowego szkolenia z systemów monitoringu, systemów alarmu, systemów kontroli dostępu lub innych systemów bezpieczeństwa, automatyzacji i zarządzania budynkami jest zapoznanie się z poszczególnymi funkcjami i sposobem obsługi interfejsu aplikacji lub paneli sterowania. Osoby szkolone w towarzystwie specjalisty z firmy EL-Technika wykonują wszystkie czynności związane z obsługą wykonanych przez nas instalacji. W czasie szkolenia wykorzystujemy materiały własne oraz instrukcje obsługi wydane przez producentów poszczególnych urządzeń. Materiały te zostawiamy osobom przeszkolonym do własnego wykorzystania.

Szkolenia dla klientów indywidualnych i dla firm z obsługi systemów bezpieczeństwa.

Szkolenia z systemu kontroli dostępu lub z obsługi systemu monitoringu dla pracowników technicznych służą także do przeszkolenia większej ilości personelu w zakresie sprawowania kontroli nad zainstalowanym systemem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów zapraszamy na szkolenia w trzech etapach: przed rozpoczęciem instalowania systemów, w trakcie montażu i po oddaniu urządzeń do eksploatacji. Swoją ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Zapraszamy do kontaktu.