Profesjonalne i szybkie usługi z zakresu napraw, konserwacji i montażu systemów bezpieczeństwa.

Zajmujemy się okresowymi przeglądami systemów alarmowych, systemów monitoringu, systemów kontroli dostępu oraz każdego rodzaju instalacji bezpieczeństwa, zarówno w ramach obsługi gwarancyjnej, jak i pogwarancyjnej.

Każde wyprodukowane urządzenie elektryczne i elektroniczne opuszczając mury fabryki otrzymuje gwarancję na bezawaryjne działanie w określonym przez producenta czasie. W wielu przypadkach producent wymaga od użytkownika sprzętu okresowego przeprowadzania prac serwisowych i przeglądów, które umożliwiają prawidłową pracę i znacznie przedłużają żywotność urządzenia.

Zadbamy, aby Twoje systemy: alarmowy i system monitoringu, były zawsze sprawne.

Obowiązek poprawności działania systemu bezpieczeństwa spoczywa nie tylko na instalatorach, ale także na użytkownikach. Firma EL-Technika już w czasie montażu instalacji informuje przyszłych użytkowników o konieczności stosowania się do zaleceń producenta w zakresie okresowych przeglądów i kontroli ustawień parametrów pracy urządzeń.

Nasi wykwalifikowani serwisanci przy pomocy specjalistycznego sprzętu pomiarowego w szybki sposób określają stan techniczny zamontowanych instalacji i wprowadzają wymagane poprawki w ustawieniach. W ramach działań serwisowych dokonują sprawdzenia stanu izolacji przewodów i poziomu zanieczyszczenia urządzeń kurzem i pyłami. Wszystkie usterki usuwane są natychmiast po ich stwierdzeniu. Prace konserwacyjne powinny być wykonywane:

 • co sześć miesięcy – w domu lub w biurze
 • raz na kwartał – w obiektach usługowych, sklepach, magazynach
 • raz w miesiącu – w obiektach o podwyższonym ryzyku (sklepy jubilerskie, placówki bankowe).

Firma EL-Technika oferuje naprawy i serwis instalacji monitoringu oraz systemów alarmów zarówno w ramach gwarancji, jak i po jej upływie. Oferujemy również przeglądy okresowe systemów bezpieczeństwa, diagnostykę stanu technicznego oraz rozbudowę i modernizację istniejących systemów alarmowych i systemów monitoringu. Serwisujemy: systemy alarmu, systemy monitoringu, systemy automatyzacji budynków, instalacje domofonów i wideodomofonów oraz sieci i systemy informatyczne.

Wsparcie techniczne, naprawa alarmów i kamer przemysłowych.

Zapewniamy wsparcie techniczne w czasie trwania gwarancji, a także po jej upływie. Dzięki systematycznym wizytom serwisantów naszej firmy wszystkie instalacje i systemy mogą pracować przez wiele lat. Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające wykwalifikowany personel. Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę oraz długoletnie doświadczenie w montażu, naprawach i przeglądach systemów monitoringu.

Regularne prace konserwacyjne gwarantują bezawaryjne korzystanie z urządzeń alarmowych.

Urządzenia wchodzące w skład systemów bezpieczeństwa, takie jak alarmy, czujniki lub kamery, działają nieprzerwanie przez długi czas. Przy tak dużej eksploatacji są w szczególnym stopniu narażone na rozmaite awarie, dlatego kontrola ich stanów technicznych jest niezwykle ważna, aby cały system działał poprawnie.

Na czas naprawy oferujemy urządzenia zastępcze: czujniki ruchu, centralki, szyfratory, kamery monitoringu i wszystkie inne elementy systemów bezpieczeństwa. Nasz serwis jest przygotowany na wymianę uszkodzonych elementów systemów alarmowych i systemów monitoringu każdego typu.

Co obejmuje usługa serwisu systemu monitoringu lub systemu alarmu?

Systemy bezpieczeństwa to skomplikowane instalacje techniczne składające się z wielu elementów. Każde poszczególne urządzenie powinno być w odpowiedni sposób serwisowane i poddane regularnej konserwacji, a oprogramowanie powinno być aktualizowane na bieżąco, po to, by zapewnić bezawaryjną i skuteczną pracę.

 • aktualizacja oprogramowania
 • przegląd stanu technicznego okablowania, kontrola zasilania
 • konfiguracja ustawień i parametrów sieciowych
 • kalibracja czujników i regulacja urządzeń
 • konserwacja dysków twardych i systemów zapisu
 • naprawa usterek i awarii
 • czyszczenie i wymiana urządzeń
 • modernizacja istniejących instalacji

Wszelkie naprawy systemów bezpieczeństwa oraz przeglądy okresowe powinny być zawsze wykonywane przez specjalistów – z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Zachęcamy do kontaktu z firmą EL-Technika – specjalistami od systemów bezpieczeństwa.