Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja instalacji i systemów bezpieczeństwa.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu projektowania, montażu, ale także przebudowy, rozbudowy i unowocześniania systemów bezpieczeństwa takich jak systemy monitoringu, systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu oraz systemy inteligentnego zarządzania budynkami. Dokonujemy wymiany poszczególnych elementów, rozbudowujemy o nowe funkcjonalności, poprawiamy skuteczność.

Postęp technologiczny powoduje, że eksploatowane systemy i instalacje bezpieczeństwa przestają spełniać oczekiwania ich użytkowników. Z upływem czasu w użytkowanym sprzęcie dochodzi do częstych awarii i zakłóceń w pracy. W związku z tym konieczne są naprawy i wymiany uszkodzonych elementów powodujące zwiększenie kosztów utrzymania instalacji. Stan taki wymusza na użytkownikach systemów bezpieczeństwa dokonania kompleksowej modernizacji.

Modernizację instalacji systemu bezpieczeństwa należy przeprowadzić, gdy:

  • instalacja nie spełnia nowoczesnych standardów i wymogów bezpieczeństwa
  • mamy do czynienia ze złym stanem technicznym – system traci swoją skuteczność i pojawiają się częste awarie lub usterki
  • nie jesteśmy usatysfakcjonowani z aktualnej wydajności, np. z niskiej jakości obrazu kamer w systemie monitoringu, małej ilości czujników w systemie alarmowym lub zbyt wysokich kosztów utrzymania
  • pojawia się sytuacja zwiększonego zapotrzebowania na wydajność, a istniejąca instalacja nie pozwala na korzystanie z większej ilości kamer/czujników/czytników/rejestratorów

Poprawa stanu technicznego istniejącego systemu monitoringu i systemu alarmowego.

Do podstawowych przyczyn modernizacji zaliczamy niewystarczająca wydajność istniejącego systemu oraz konieczność wprowadzania najnowszych technologii i potrzeba instalowania szybko pojawiających się nowych aplikacji. W szybkim tempie rosną również wymagania użytkowników, którzy oczekują najnowszych rozwiązań sprzętowych i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z najnowszych osiągnięć informatyki. Ponadto modernizacja w znacznym stopniu umożliwia zmniejszenie kosztów utrzymania wszystkich eksploatowanych w domu lub firmie systemów bezpieczeństwa.

Modernizacja istniejącej instalacji ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Wykonując prace modernizacyjne systemów bezpieczeństwa zapewniamy naszym klientom najwyższy poziom oferowanych usług technicznych dobranych do ich indywidualnych potrzeb. Podczas projektowania systemów bezpieczeństwa kierujemy się również możliwościami przyszłej rozbudowy, kompatybilnością i współpracą z urządzeniami i systemami towarzyszącymi, łatwością obsługi, skutecznością i wydajnością pracy oraz estetyką wykonania.

Na czym polega modernizacja systemów bezpieczeństwa?

Modernizacja istniejącego systemu monitoringu lub systemu alarmu ma na celu poprawę wydajności i skuteczności pracy, usprawnienie stanu technicznego, poprawę konfiguracji, funkcjonalności oraz zwiększenie bezpieczeństwa obiektu.

Modernizacja systemów i instalacji bezpieczeństwa polega na modyfikacji urządzeń i ich funkcjonalności przy zachowaniu pełnej współpracy z zainstalowanym sprzętem. Przystępując do modernizacji dokonujemy dogłębnej analizy potrzeb klienta. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów, którym oferujemy sprzęt odpowiadający ich wymaganiom. Następnie wykonujemy inwentaryzację istniejącej instalacji i oceniamy przydatność istniejących elementów systemu oraz dokonujemy wyboru najlepszego sposobu zmian. Kolejnym etapem jest praca nad koncepcją modernizacji i wykonaniem projektu zawierającego dokładne rysunki przebiegu modernizowanych instalacji oraz szeroki opis techniczny dokonywanych zmian.

Kompleksowe usługi z zakresu projektowania, montażu i modernizacji instalacji systemów bezpieczeństwa.

Firma EL-Technika zajmuje się nie tylko modernizacją istniejących systemów kamer, alarmów i kontroli dostępu, ale także przygotowujemy całościowe projekty przebudowy i rozbudowy i podejmujemy się zaawansowanych napraw. Modernizacja istniejącej instalacji ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa budynku, jego mieszkańców lub pracowników. Nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zaoferują najbardziej optymalny sposób na udoskonalenie obecnej instalacji i opracują projekt zgodny z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i wymaganiami inwestora. Swoją ofertę kierujemy do klientów indywidualnych (mieszkania i domy jednorodzinne), do wspólnot mieszkaniowych, zarządców i administratorów budynków, jak i do klientów biznesowych (firmy, urzędy, instytucje). Zapraszamy do kontaktu.