Nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru dla firm, domów i instytucji publicznych.

Firma nasza oferuje przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i posiadaczom nieruchomości sprzedaż, projektowanie systemów oraz ich montaż. Ponadto wykonujemy modernizacje i serwis urządzeń oraz systemów będących w ciągłej eksploatacji.

Naszą specjalnością jest projektowanie i wykonawstwo zaawansowanych technologicznie systemów sygnalizacji pożarów oraz małych standardowych instalacji przeznaczonych dla małych firm, sklepów i domów jednorodzinnych. W szerokim zakresie doradzamy naszym klientom w jaki sposób i przy pomocy jakiego sprzętu można zabezpieczyć przed pożarem ich przedsiębiorstwo lub dom.

Wcześnie wykryty pożar umożliwia bardzo duże ograniczenie strat materialnych, opuszczenie zagrożonego miejsca przez osoby tam przebywające oraz natychmiastowe powiadomienie jednostek ratowniczo-gaśniczych. System sygnalizacji pożaru szybko i precyzyjnie wykrywa i wskazuje miejsce powstania pożaru zanim stanie się on bardzo trudny do opanowania. Działanie systemu umożliwia powiadomienie służb ratunkowych i rozpoczęcie gaszenia małego jeszcze pożaru przez przebywające w pobliżu osoby za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w firmie, którego zastosowanie może okazać się bardzo skuteczne w początkowy okresie rozprzestrzeniania się ognia.

Dla kogo niezbędny jest system sygnalizacji pożaru?

Nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru zapewniają bezpieczeństwo w obiektach o różnej powierzchni. Obligatoryjnie musi być stosowany tam gdzie istnieje wysokie ryzyko powstania pożaru oraz w miejscach gdzie przebywa duża liczba osób. Dlatego w profesjonalny sposób wraz z inwestorem analizujemy możliwości zastosowania systemu, wykonujemy projekt oraz fachowy montaż w:

Systemy sygnalizacji pożaru wykonujemy profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy i w jakich okolicznościach może dojść do powstania pożaru, który może strawić nasze mienie lub pozbawić życia istoty ludzkie. Zabezpieczenie przeciwpożarowe jest bardzo ważnym elementem wyposażenia budynków dlatego musi być wykonane zgodnie z przepisami przez firmę specjalizującą się w tym zakresie. Profesjonalistom należy również powierzyć systematyczne przeglądy i konserwację zamontowanego systemu przeciwpożarowego.

Instalacja systemów przeciwpożarowych dla domów jednorodzinnych i dla firm

System sygnalizacji pożaru skutecznie zabezpieczy nasz dom i firmę.

Firma nasza zajmuje się kompleksową instalacją systemów bezpieczeństwa w tym również zabezpieczeniem przeciwpożarowym. W szerokim zakresie oferujemy usługi w zakresie szkoleń mających przygotować użytkowników systemów do poprawnej ich eksploatacji. Ponadto przeprowadzamy prace serwisowe i konserwacyjne.

Z czego składa się i jak działa system sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru przeznaczony jest do wykrywania zagrożenia pożarem. Składa się z następujących elementów:

  • czujki (optyczne dymu, jonizacyjne, temperatury, multisensorowe i zasysające)
  • ręczne ostrzegacze pożarowe (przyciski uruchamiające alarm)
  • sygnalizatory (syreny)
  • moduły sterujące i monitorujące
  • centrala

Czujniki rozmieszczone w budynku wykrywają dym lub podwyższoną temperaturę powietrza i przekazują tą informację do centrali, która jest mózgiem systemu. Rozpoczęcie działania systemu przeciwpożarowego może być również zainicjowane poprzez przyciski uruchamiające alarm. Centrala wykonuje odpowiednie operacje sygnalizacyjne i sterownicze. Poprzez moduły sterujące uruchamia system alarmowy budynku, przekazuje informację do straży pożarnej i właściciela, otwiera drogę ewakuacyjną, realizuje oddymianie, uruchamia urządzenia gaszące i przekazuje sygnał do systemu automatyki i monitoringu. Zakres działania systemu może być skonfigurowany w zależności od potrzeb i koniecznego poziomu zabezpieczenia obiektu.

Prawidłowe działanie systemu skutecznie przyczyni się do szybkiej ewakuacji osób znajdujących się w budynku i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się ognia. Ponadto w skuteczny sposób zminimalizuje straty materialne.

Profesjonalny montaż systemu nie kończy zakresu naszych usług. Przejście od konsultacji wstępnych, przygotowanie projektu oraz wykonanie i uruchomienie systemu nie jest ostatnim etapem współpracy z naszymi klientami.

Aby użytkownicy naszych systemów poprawnie reagowali na sygnały podawane z centrali prowadzimy szeroko zakrojone konsultacje i szkolenia zmierzające do poprawnej eksploatacji urządzeń przez ich użytkowników. Posiadany przez nas profesjonalny sprzęt elektroniczny i informatyczny oraz wieloletnia praktyka i posiadanie niezbędnych uprawnień umożliwia nam przeprowadzanie okresowych przeglądów, regulacji i konserwacji oddanego do eksploatacji systemu.

Zapraszamy do kontaktu z profesjonalistami z firmy EL-Technika Gliwice. Działamy na terenie górnego śląska i obsługujemy miasta Katowice, Gliwice, Opole oraz okoliczne miejscowości.